Cederberg Kunste Fees In Clanwilliam


ARCHIVED THIS EVENT HAS LAPSED

* 2016 dates to be confirmed * The annual Cederberg Rooibos Arts Festival which usually takes place in the heart of the Rooibos country in Clanwilliam in April, will not be hosted in 2015.

Die Cederberg Kunstefees het aanvanklik in 1997 as die Leipoldtfees bekend gestaan en is genoem na C. Louis Leipoldt, ‘n dokter, skrywer en digter wat in Clanwilliam grootgeword het. Hierdie literere figuur met vele talente het ‘n ikoon van die Afrikaanse kultuur geword. Die fees was oorspronklik ‘n viering van sy literere werk, resepte en die algemene kultuur waarin hy groot geword het. Die fees het verder uitgebrei onder die invloed van nog ‘n Clanwilliam boorling, wyle Tolla van der Merwe. Tolla, alombekende storieverteller was in sy laaste lewensjaar die beskermheer van ‘n storievertelprogram waartydens storievertellers soos Tolla, Pieter van der Westhuizen, Nico Nel, Allan Hughes, Ollie Viloen en Tolla se seun, Wicus opgetree het. Ter nagedagtenis aan Tolla het die feeskomitee besluit om Tolla se Stoep (‘n gratis straatprogram) ‘n jaarlikse instelling te maak om jong storievertellers te identifiseer en te help ontwikkel in die geselskap van gevestigde storievertellers.


TAGS |   |  

 Upcoming events in the Cape Winelands


Get notified by email